DIBB &

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kontakt

Links

Kursus i Body Awareness Scale Movement Quality-Experience (BAS MQ-E)

På kurset øves observation og undersøgelse ud fra undersøgelsesmetoden BAS MQ-E.

Undersøgelsen lægger op til patientcentreret målformulering og til hjælp i forandringsprocessen.
Der øves tilbagemelding til patienten om undersøgelsen samt formidling til samarbejdspartnere og journal notat.

Indhold:

·         Baggrund, teori og forståelse af BAS MQ-E

·         Kunne instruere verbal og visuelt i bevægelsesdelen

·         Observere bevægelses kvalitet

·         Formidle spørgeskema til patienten og følge op på dette

·         Foretage et interview i sammenhæng med bevægelse

·         Tilbagemelding til patienten

·         Formidling til samarbejdspartnere

·         Journalnotat

·         Sammenhæng mellem ICF og BAS MQ-E 

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet 

Optagelse kræver gennemført BBAT 2 kursus

 

Tid: 2. - 3. februar + 4.- 5. marts 2023. Alle dage 9.15-16.30
Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland.
Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Pris: Kr. 6000,-. I prisen er inkluderet test manual
Delt.: max 12
Underviser: Jonna Jensen fysioterapeut, M Edu, specialist i psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi og med klinisk kompetence i BBAT og certificeret BBAT-lærer. 

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy i samarbejde med Dansk Selskab for fysioterapi i Psykiatrisk og Mental Sundhed

Tilm.: Senest 1.12.2022 via mail til Jonna Jensen: jonna@bodyawareness.dk

med flg oplysninger: 

·         BAS MQ-E 2023

·         Navn + telefonnr.+ mailadresse

·         Arbejdsplads + evt. telefonnr.

·         Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: jonna@bodyawareness.dk