DIBB

   Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kompetencecenter

Kontakt

Links

BBAT er en fysioterapeutisk arbejdsform som bruges indenfor klinisk og forebyggende fysioterapi.

Balanceret kropsholdning, vejrtrækning og bevidst nærvær er centrale elementer. Harmonisering af stemmen indgår i arbejdet , som led i en kropslig og mental omstilling.
Arbejdsmåden giver plads til selvrefleksion og spejling af indlærte vaner og tankesæt.
At lægge mærke til og at sætte ord på oplevelserne er væsentligt.
Gennem en fordybet personlig erfaring af øvelserne stimuleres personens subjektive oplevelse af sig selv.
Den enkeltes mulighed for at udvide bevidstheden om sig selv gennem øget oplevelses-evne, handlekraft og relation til omverdenen bliver stimuleret.
Dette indebærer kontakt med den fysiske organisme, med det indre liv, med kraft og kreativitet.

Bevægelsessystemet er oprindelig udviklet af den franske bevægelsespædagog Jacgues Dropsy
Arbejdsmåden er godt forankret i vestlig medicin, psykologi og filosofi, og er ligeledes inspireret af østlige kropsterapier som T’ai chi chuan og zen meditation, som har lang tradition for at betragte krop og psyke som en helhed .

Desuden er forskellige europæiske bevægelsespædagogers og kunstarters erfaringer og teorier integreret i systemet.

Den svenske fysioterapeut og dr. Med. Vet Gertrud Roxendal samlede Jacgues Dropsy’s bevægelsessystem til en fysioterapeutisk metode, hvor særlig teori er om de fire eksistens dimensioner, mødet mellem terapeut og deltager, det sundheds og ressource orienterede menneskesyn og motivation vægtes.

Mennesker med belastningslidelser, livsstilsygdomme, psykiske lidelser og psykosomatiske tilstande har vist sig at have god gavn af denne arbejdsform, som især er velegnet til gruppeterapi, men også bruges i individuel behandling og forebyggende arbejde.

Arbejdsformen er gennem snart 40 år videreudviklet i Sverige
(Basal Kropskännedom) og Norge (Basal Kropskjenskap), og er nu udbredt til flere lande i Europa.

Basic Body Awareness Therapy er en efteruddannelse for fysioterapeuter.
Det tager mellem 3 og 4 år som deltidsstudie at opnå terapeutisk kompetence i BBAT.
Uddannelsen varetages af DIBB i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi.