DIBB &

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kontakt

Links

Basic Body Awareness Therapy BBAT 2

 

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. Tai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT- trin 1 er gennemført, dvs. at BBAT 1 - efterarbejde er godkendt.

 

Indhold

        BBAT praksis, personlig fordybelse

        Refleksion over BBAT 1 - rapport

        Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

        Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

        Indledende samtale til BARS-MQE

        BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression

        Terapeutisk holdning og menneskesyn

        Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

 

Praktiske oplysninger

Tid: 26. Sept.-1. Oktober 2021
Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde.

 

Tilmelding

Senest 26. juli 2021 via mail til johnsentanja@mail.dk med flg. oplysninger:

        BBAT 2 2021

        Navn + telefonnr.+ mailadresse

        Arbejdsplads + evt. telefonnr.

        Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

 

Tilmelding er bindende

 

Deltagerantal: 12

Underviser: Tanja Johnsen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT, lærerkandidat i BBAT

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på: johnsentanja@mail.dk