DIBB &

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kontakt

Links

Basic Body Awareness Therapy 3 - seminar

Seminaret er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Seminaret retter sig mod at den enkelte deltager får et afsæt til at igangsætte det individuelle projektarbejde, som indgår i den afsluttende del af uddannelsesforløbet til opnåelse af klinisk kompetence i BBAT.

Undervisningen vil veksle mellem teori, dialog og praktisk fordybelse i BBAT.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 – rapporten er godkendt.

Indhold:

 •  Afklaring af krav til form og indhold i det afsluttende projektarbejde
 • Videnskabsteori
 • Vejledning i opgaveskrivning
 • Gruppearbejde vedr. den enkeltes projekt – fra problemstilling til problemformulering
 • Udarbejdelse af foreløbig projektplan for den enkelte deltager
 • Fordybelse i BBAT praksis
 • Ta’i Chi og meditation

Projektarbejdet efter BBAT 3 seminar strækker sig over en periode på ca. 4 måneder, og det skriftlige arbejde skal afleveres og godkendes af underviser og censor før deltagelse i den afsluttende eksamination på BBAT 4.

Tid: 1.-4.november 2020. Start første dag kl. 12.00, slut sidste dag kl. 17.00

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris:

Kr 9100,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning

Tilmelding:

Senest 1. september via mail til Jonna Jensen jonna@bodyawareness.dk

med flg oplysninger:

 • BBAT 3 seminar 2020
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:

- jeg betaler selv

- min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Deltagerantal: 12

Underviser: Jonna Jensen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT og certificeret lærer i BBAT, M Edu og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på jonna@bodyawareness.dk