DIBB &

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kontakt

Links

 Basic Body Awareness Therapy 3 - seminar

Seminaret er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. På seminaret får du hjælp til at komme godt i gang med det individuelle projektarbejde, som indgår i den afsluttende del af uddannelsesforløbet, hvor du kan opnå klinisk kompetence i BBAT.

Undervisningen vil veksle mellem teori, dialog og praktisk fordybelse i BBAT.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 – efterarbejdet er godkendt.


Indhold:

  • Afklaring af krav til form og indhold i det afsluttende projektarbejde
  • Videnskabsteori
  • Vejledning i opgaveskrivning
  • Gruppearbejde vedr. den enkeltes projekt – fra problemstilling til problemformulering
  • Udarbejdelse af foreløbig projektplan for den enkelte deltager
  • Fordybelse i BBAT praksis
  • Ta’i Chi og meditation

Projektarbejdet efter BBAT 3 seminar strækker sig over en periode på ca. 4 måneder, og det skriftlige arbejde skal afleveres og godkendes af underviser og censor før deltagelse i den afsluttende eksamination på BBAT 4.

 

Tid: 11.-14. juni 2023 Start første dag kl. 12.00, slut sidste dag kl. 17.00

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris: Kr 9100,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning

 

Tilmelding:

 

Senest 3.april 2023 via mail til Kirsten Nissen:  kir.nissen@gmail.com 

med flg oplysninger:

 

·       BBAT 3 seminar 2023

·       Navn + telefonnr.+ mailadresse

·       Arbejdsplads + evt. telefonnr.

·       Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

 

Deltagerantal: 12

 

Underviser: Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT; medl. af IATBBAT

 

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på kir.nissen@gmail.com