DIBB &

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kontakt

Links

Basic Body Awareness Therapy BBAT 4

 

Kurset udgør afslutningen af uddannelsesforløbet i Basic Body Awareness Therapy - klinisk kompetence . Når hele forløbet er gennemført og bestået har deltagerne kompetence indenfor flg. hovedområder:

1) Viden om og forståelse for BBAT som metode

2) Færdigheder og klinisk kompetence i BBAT

3) Personlige holdninger til og evne til kritisk refleksion over BBAT som metode

 

På kurset indgår teoretisk og praktisk eksamination med udgangspunkt i ovenstående og forløbet vurderes bestået/ikke bestået.

Derudover er der fortsat teoretisk og praktisk fordybelse i BBAT

Forudsætning for optagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 seminar - efterarbejde er godkendt.

 

Indhold:

       BBAT praksis, personlig fordybelse

       Eksamination:

- Formidling med kritisk evaluering af og refleksion over eget afsluttende
           projekt

                  - Praktisk ledelse af gruppe i udvalgte BBAT-øvelser

- Mundtlig teoretisk gruppeeksamination

       Tai Chi og meditation

 

 

Tid: 7.-11. november 2021

 

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

 

Pris: Kr. 14.700,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning - samt godkendelse af/ tilbagemelding på BBAT 3 sem. efterarbejde inkl. afsluttende eksamination.

 

Deltagerantal: 12

 

Tilmelding:

Senest 1. juli 2021 via mail til Jonna Jensen: jonna@bodyawareness.dk 

med flg oplysninger:

 

       BBAT 4  2021

       Navn + telefonnr.+ mailadresse

       Arbejdsplads + evt. telefonnr.

       Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

 

Tilmelding er bindende 

 

Underviser:

Jonna Jensen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT og certificeret lærer i BBAT, M Edu, Specialist i Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

 

Censor:

Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT og certificeret lærer i BBAT

 

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: jonna@bodyawareness.dk