DIBB

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kompetencecenter

Kontakt

Links

UDDANNELSESFORLØB

Basic Body Awareness Therapy

 

TRIN 1 - 5,5 ECTS

BBAT 1 – kursus, 40 t

SELVSTUDIUM

 • personlig fordybelse i BBAT – øvelser og litteratur ( 4 mdr.)

 • skriftlig rapport

TILBAGEMELDING på rapport

 

 

 

TRIN 2 – 9,5 ECTS

BBAT 2 – kursus, 40 t

SELVSTUDIUM - personlig fordybelse i BBAT – øvelser og litteratur

 • skriftlig rapport 

FORMIDLINGSOPGAVE

 • skriftlig rapport 

TILBAGEMELDINGER på rapporter 

BBAT 2 – seminar, 28 t  (Observation af bevægelsesharmoni, BARS-MH) 

BBAT - forløb med 2 patienter/klienter i ½ år

 • skriftlig rapport 

TILBAGEMELDING på rapport

 

    

 

TRIN 3 – 10 ECTS

BBAT 3 – kursus, 40 t

SELVSTUDIUM - personlig fordybelse i BBAT – øvelser og litteratur

 • skriftlig rapport 

BBAT – forløb med en gruppe i 3-4 mdr.

 • skriftlig rapport 

TILBAGEMELDING på rapporter

 

TRIN 4 – 17 ECTS 

BBAT 3 – seminar, 28 t

 • optakt til afsluttende opgave

SELVSTUDIUM - personlig fordybelse i BBAT – øvelser og litteratur

 • skriftlig rapport

PROJEKTARBEJDE m. BBAT

 • afsluttende opgave

TILBAGEMELDING på rapport og opgave

BBAT 4 – kursus, 40 t

 •  afsluttende praktisk og mundtlig eksamen

 

          

          Forventet tid: 3-4 år

 

           Litteratur: ca. 2000 sider