Basic Body Awareness Therapy – BBAT 2

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner du dig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og du arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at dit BBAT 1 – efterarbejdet er godkendt. 

Indhold

 • BBAT-praksis, personlig fordybelse

 • Refleksion over BBAT 1 – rapport

 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

 • Indledende samtale til BARS-MQE

 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression

 • Terapeutisk holdning og menneskesyn

 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere 

Praktiske oplysninger

Tid: 18.-22. marts 2024 start første dag kl. 10.15 og slut sidste dag kl. 13.00
Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde. 

Tilmelding

Senest 8. januar via mail til sus@nchristensen.net med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 2024

 • Navn + telefonnr.+ mailadresse

 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

 • Angiv betalingsform:

  • jeg betaler selv

  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Deltagerantal: 12

Underviser: Susan Christensen fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT. Medlem af IATBBAT

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT*) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på: sus@nchristensen.net

*) This course is a part of a formal education in BBAT recognized by The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy – IATBBAT