Uddannelsen i Basic Body Awareness Therapy

7

Uddannelsen er inddelt i 4 trin og består af i alt 6 kurser med tilhørende efterarbejde i forlængelse af hvert kursus samt en afsluttende eksamen. Kurserne afholdes som internat af 3-5 dages varighed.
Hvert trin udløser ECTS og uddannelsen i sin helhed svarer til 42,5 ECTS.

På kurserne arbejdes der både praktisk og teoretisk med metoden.
Det første kursus, BBAT 1 har hovedsagelig fokus på egen oplevelse og forståelse af metoden som afgørende forudsætning for senere at kunne anvende BBAT som behandlingsmetode. På de efterfølgende kurser rettes fokus mod klinisk arbejde bl.a. i form af individuel BBAT-behandling og brug af BBAT i gruppesammenhæng.
Uddannelsen er for uddannede fysioterapeuter og kan benyttes indenfor mange forskellige grene af fysioterapi.

Formål

 

 • Viden om og forståelse for BBAT som metode, herunder at kunne formidle centrale temaer til samarbejdspartnere

 • Personlige og terapeutiske færdigheder i anvendelsen af BBAT individuelt og i gruppe

 • Evne til at evaluere og kritisk ræsonnere over effekten af behandling med BBAT

I dette ligger at opøve evnen til at arbejde proces- og helhedsorienteret ud fra et fænomenologisk menneskesyn.
På samtlige kurser lægges der vægt på egen erfaring og fordybelse i øvelserne i praksis og desuden er der fokus på refleksion som en vigtig del af læringsprocessen.

TRIN 1 – 6 ECTS

BBAT 1 – kursus

 • BBAT-praksis, personlig fordybelse

 • Indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

 • Indføring i BBAT-massage

 • Gennemgang af historiske rødder og grundlæggende teori

 • Tai Chi og meditation

BBAT 1 – efterarbejde

 • BBAT 1 – rapport: Personlig fordybelse i BBAT og litteratur

TILBAGEMELDING/GODKENDELSE af rapport

TRIN 2 – 9,5 ECTS

BBAT 2 – kursus 

 • BBAT i individuel behandling: Rammer, dosering og progression

 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

 • Grundlæggende bevægelsesprincipper

 • Terapeutisk holdning og menneskesyn

 • Fordybelse i BBAT-praksis, Tai Chi og meditation

BBAT 2 – efterarbejde 

 • BBAT 2 rapport – del A: Personlig fordybelse i BBAT og litteratur

 • BBAT 2 rapport – del B: Formidlingsopgave

BBAT 2 – seminar 

 • Teoretisk og praktisk undervisning i undersøgelsesmetoden BARS-MQE

 • Gennemgang af bevægelsesvariable, observationsmomenter og skalering

 • Træning i at lede bevægelser og at observere/skalere bevægelseskvalitet iflg. BARS-MQE

 • Interrater-reliabilitetstest

 • Fordybelse i BBAT-praksis, Tai Chi og meditation

BBAT 2 – seminar efterarbejde

 • BBAT 2 seminar rapport: BBAT forløb med 2 patienter i ½ år

TILBAGEMELDING/GODKENDELSE af rapport

TRIN 3 – 10 ECTS

BBAT 3 – kursus

 • BBAT som gruppemetode

 • Gruppeteori

 • Ledelse af mindre gruppe i BBAT

 • Fordybelse i BBAT-praksis, Tai Chi og meditation

BBAT 3 – efterarbejde

 • BBAT 3 rapport – del A: Personlig fordybelse i BBAT og litteratur

 • BBAT 3 rapport – del B: Gruppeforløb over 3-4 mdr.

TILBAGEMELDING/GODKENDELSE af rapporter

TRIN 4 – 17 ECTS 

BBAT 3 – seminar

 • Afklaring af krav til form og indhold i det afsluttende projektarbejde

 • Videnskabsteori

 • Vejledning i opgaveskrivning

 • Fra problemstilling til problemformulering

 • Udarbejdelse af foreløbig projektplan for den enkelte deltager

 • Fordybelse i BBAT-praksis, Tai Chi og meditation

BBAT 3 – seminar efterarbejde 

 • Del A: Rapport over personlig fordybelse i BBAT og litteratur

 • Del B: BBAT 4 – projektopgave

TILBAGEMELDING/GODKENDELSE af rapport og projektopgave 

 

BBAT 4 – kursus 

Afsluttende praktisk og mundtlig eksamen 

 • Fremlæggelse med kritisk evaluering af og refleksion over eget afsluttende projekt

 • Praktisk ledelse af gruppe i udvalgte BBAT-øvelser

 • Mundtlig teoretisk gruppeeksamination

 • Fordybelse i BBAT-praksis, Tai Chi og meditation

6