Basic Body Awareness Therapy

 – er en helhedsorienteret fysioterapeutisk metode som anvendes indenfor klinisk og forebyggende fysioterapi

7

Basic Body Awareness Therapy er en helhedsorienteret fysioterapeutisk metode, som anvendes indenfor klinisk og forebyggende fysioterapi. Balanceret kropsholdning, vejrtrækning og bevidst nærvær er centrale elementer. Metoden har et bevægelsesmæssigt fokus som retter sig mod større bevægelsesmæssig harmoni, ro og lethed i kroppen, samt et oplevelsesmæssigt fokus, som retter sig mod at skabe kontakt til kroppen og til tanker, følelser og eksistentielle temaer.

Arbejdsmåden er fænomenologisk og giver plads til selvrefleksion og spejling af indlærte vaner og tankesæt. At lægge mærke til og at sætte ord på kropslige og følelsesmæssige oplevelser er grundlæggende. Gennem en fordybet personlig erfaring med øvelserne knyttes personens subjektive oplevelse af sig selv til egen krop og livsverden. Den enkeltes mulighed for at udvide bevidstheden om sig selv gennem øget oplevelsesevne, handlekraft og relation til omverdenen bliver stimuleret. Dette indebærer kontakt med den fysiske organisme, med det indre liv, med kraft og kreativitet.

Mennesker med belastningslidelser, livsstilsygdomme, psykiske lidelser og psykosomatiske tilstande har vist sig at have god gavn af denne behandlingsmetode, som især er velegnet til gruppeterapi, men også bruges i individuel behandling og forebyggende arbejde. Metoden bygger på et bevægelsessystem som er udviklet af den franske bevægelsespædagog Jacques Dropsy.
Metoden er forankret i vestlig medicin, psykologi og filosofi, og er ligeledes inspireret af den østlige bevægelsestradition Tai Chi Chuan og Zen meditation, som betragter krop og psyke som en helhed. Desuden er forskellige erfaringer fra europæisk bevægelsespædagogik -og teori integreret i systemet.

Med udgangspunkt i Jaques Dropsy’s bevægelsessystem beskrev den svenske fysioterapeut Gertrud Roxendal i 1985 metoden for første gang i sin doktorafhandling ”Body Awareness Therapy and the Body Awareness Scale”. Her sættes metoden ind i en fysioterapeutisk kontekst, hvor særlig teorier om fire eksistensdimensioner, mødet mellem fysioterapeut og patient/deltager, det sundheds- og ressourceorienterede menneskesyn og motivation vægtes.

Metoden er videreudviklet i Skandinavien gennem 40 år – i Sverige kaldes den Basal Kropskännedom og i Norge Basal Kroppskjennskap. I dag bruges BBAT som fysioterapeutisk behandlingsmetode i en lang række lande.

Uddannelsen i Basic Body Awareness Therapy er en efteruddannelse for fysioterapeuter.
Det tager mellem 4 og 5 år som deltidsstudie at opnå klinisk kompetence i BBAT.
I Danmark varetages uddannelsen af DIBB i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed. DIBB er tilknyttet den internationale organisation “Assocation of Teachers in Basic Body Awareness Therapy”, IATBBAT.

6