Kontakt

 

DIBB er et privat institut som er tilknyttet International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy (http://www.iatbbat.com).
Instituttet har til formål at uddanne fysioterapeuter i Basic Body Awareness Therapy i Danmark, bl.a. ved at at tilrettelægge, gennemføre og løbende kvalitetssikre efteruddannelsen i metoden.
Instituttet optager som medlemmer BBAT – lærere, godkendt af IABBAT (International Association in Basic Body Awareness Therapy) og BBAT lærerkandidater.
Efteruddannelsen i BBAT udbydes i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed (https://psykfys.dk).
DIBB udbyder udover efteruddannelse, vejledning, undervisning og supervision i BBAT.

7

Susan Christensen – kontaktperson

Fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret BBAT-lærer.
Susan har mangeårig psykiatrisk erfaring. Hun har arbejdet i en årrække på dels specialafsnit for affektive lidelser og på specialafsnit for anorexi på Psykiatrisk Center København. Siden 2019 og frem til udgangen af 2023 har hun været tilknyttet Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser.
Hun har fungeret både som leder og klinisk udvikler inden for den fysioterapeutiske behandling og har desuden beskæftiget sig med grundlæggende forskningsmetodologi, UCSF.
Susan er medstifter af Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (DIBB) og har siden 2010 uddannet fysioterapeuter i metoden. 

sus@nchristensen.net

Kirsten Nissen

Fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret BBAT-lærer. Er desuden uddannet i systemisk og narrativ psykoterapi.
Kirsten har mangeårig bred psykiatrisk erfaring. Hun har arbejdet i en årrække på dels almen psykiatrisk afdeling og på specialafsnit for anorexi på Psykiatrisk Center København. Siden 2012 har hun været ansat i en psykoterapeutisk stilling i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser dels på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og aktuelt på Psykiatrisk Center Ballerup.
Kirsten er medstifter af Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy og har siden 2010 uddannet fysioterapeuter i metoden. Udover efteruddannelseskurserne arrangerer hun årlige Fordybelsesdage i BBAT og har løbende opgaver som supervisor.

kir.nissen@gmail.com

Jonna Jensen

Fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT. Master i pædagogisk udviklingsarbejde (Master of Educational Development).
Jonna har over 25 års erfaring med arbejde i den regionale psykiatri. Siden 2007 har hun været ansat som lektor på forskellige uddannelser til bachelor i fysioterapi, og har et bredt kendskab til uddannelsesudvikling og curriculum.
Jonna er medlem af bestyrelsen for International Association of teachers in Basic Body Awareness Therapy (IATBBAT) og national delegeret til International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH).
Jonna er medstifter af Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy og har siden 2010 uddannet fysioterapeuter i metoden. Udover efteruddannelseskurserne arrangerer hun kurser i undersøgelsesmetoden BAS MQ-E og har løbende opgaver som konsulent og supervisor.

jonna@bodyawareness.dk

 

Tanja Johnsen

Fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT, og certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Har klinisk erfaring i psykiatrisk fysioterapi i over 20 år, med mest erfaring i almen affektiv psykiatri. Har psykoterapeutiske gruppeforløb til mennesker med angst og depression og tilbyder BBAT kropsterapeutisk behandling i privat praksis. Er uddannet fysisk aktivitetskonsulent indenfor mental sundhed og erhvervede organisatoriske kompetencer i tværfaglig koordinatorfunktion. Underviser i psykiatrisk fysioterapi og kropsterapeutiske metoder til fysioterapeutstuderende og nyansatte fysioterapeuter i psykiatrien. Har interesse i dans, bevægelse i naturen og Tai chi.

johnsentanja@mail.dk

 

Mette Schmidt

Fysioterapeut med Klinisk kompetence i BBAT og BBAT lærerkandidat. Desuden har Mette en uddannelse som Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner. 
Mette har mere end 20 års erfaring inden for psykiatrisk fysioterapi med speciale inden for spiseforstyrrelser hvor hun har arbejdet med BBAT og psykoterapi til mennesker med anoreksi, bulimi og BED/tvangsoverspisninger.

 Mette arbejder i Sundhed og træning i Samsø Kommune med genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering.

Derudover har hun en privat praksis med Krops- og samtaleterapi til mennesker med spiseforstyrrelser i Odder. 

mettestadil@gmail.com

6