Basic Body Awareness Therapy – BBAT 2

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner du dig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og du arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at dit BBAT 1 – efterarbejdet er godkendt. 

Indhold

 • BBAT-praksis, personlig fordybelse
 • Refleksion over BBAT 1 – rapport
 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT
 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper
 • Indledende samtale til BARS-MQE
 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression
 • Terapeutisk holdning og menneskesyn
 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere 

Praktiske oplysninger

Tid: 27.-31. januar 2025 start første dag kl 10.15 og slut sidste dag kl 13.00
Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde. 

Tilmelding

Senest 15.november via mail til kir.nissen@gmail.com – med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 2025
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende 

Deltagerantal: 12

Underviser: Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret BBAT-lærer

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT*) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

*) This course is a part of a formal education in BBAT recognized by The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy – IATBBAT 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på: kir.nissen@gmail.com