Basic Body Awareness Therapy – BBAT 2

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner du dig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Derudover er der fokus på formidling af metodens grundprincipper samt på fortsat personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og du arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at dit BBAT 1 – efterarbejdet er godkendt.

 

Indhold

 • BBAT praksis, personlig fordybelse

 • Refleksion over BBAT 1 – rapport

 • Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

 • Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

 • Indledende samtale til BARS-MQE

 • BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression

 • Terapeutisk holdning og menneskesyn

 • Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

 

Praktiske oplysninger

Tid: 2.–6. oktober 2023

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris: Kr. 13.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse, forplejning samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 efterarbejde.

 

Tilmelding

Senest 1. juli via mail til mettestadil@gmail.com – med flg. oplysninger:

 • BBAT 2 2023

 • Navn + telefonnr.+ mailadresse

 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

 • Angiv betalingsform:

               o   jeg betaler selv

               o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

 

Deltagerantal: 12

Underviser: Mette Schmidt, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT, BBAT-lærerkandidat

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT*) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

*) This course is a part of a formal education in BBAT recognized by The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy – IATBBAT

 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på: mettestadil@gmail.com