Basic Body Awareness Therapy – BBAT 4

Kurset udgør afslutningen af uddannelsesforløbet i ” Basic Body Awareness Therapy – klinisk kompetence ”. Når hele forløbet er gennemført og bestået har du kompetence indenfor flg. hovedområder:

1) Viden om og forståelse for BBAT som metode

2) Færdigheder og klinisk kompetence i BBAT

3) Personlige holdninger til og evne til kritisk refleksion over BBAT som metode

På kurset indgår teoretisk og praktisk eksamination med udgangspunkt i ovenstående og forløbet vurderes bestået/ikke bestået.

Derudover er der fortsat teoretisk og praktisk fordybelse i BBAT

Forudsætning for optagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 seminar – efterarbejde er godkendt.

Hele uddannelsen giver 42,5 ECTS, som er godkendt i forbindelse med ansøgning til Certificeret Kliniker i regi af Danske Fysioterapeuter

Indhold:

 • BBAT-praksis, personlig fordybelse

 • Eksamination:

– Formidling med kritisk evaluering af og refleksion over eget afsluttende
projekt

                  – Praktisk ledelse af gruppe i udvalgte BBAT-øvelser

– Mundtlig teoretisk gruppeeksamination

 • Tai Chi og meditation

Tid: 10.-13.juni 2024

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

 

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

 

Pris: Kr. 15.200,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning – samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 3 sem. efterarbejde inkl. afsluttende eksamination.

 

Deltagerantal: 12

 

Tilmelding:

Senest 18.marts 2024 via mail til Kirsten Nissen: kir.nissen@gmail.com 

med flg oplysninger:

 • BBAT 4 -2024

 • Navn + telefonnr.+ mailadresse

 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

 • Angiv betalingsform:

  • jeg betaler selv

  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

 

Underviser:

Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT

 

Censor:

Tanja Johnsen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness therapy (medl. af IATBBAT*) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

*) This course is a part of a formal education in BBAT recognized by The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy – IATBBAT

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: kir.nissen@gmail.com