Basic Body Awareness Therapy – BBAT 2 seminar

 

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT og retter sig mod at du opnår færdigheder i undersøgelse af bevægelseskvalitet ud fra et helhedssyn. På seminaret sættes der fokus på brugen af Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE) som undersøgelsesmetode af bevægelseskvalitet i forbindelse med klinisk arbejde. Derudover arbejder du med at få en dybere personlig erfaring med øvelserne i BBAT. Du vil arbejde med undersøgelsesmetoden gennem praksis, dialog og teoretiske oplæg. T’ai Chi og meditation er en del af det daglige program.

 

Indhold

  • Historisk udvikling af undersøgelsesmetoden

  • Teoretisk gennemgang af skalaen

  • Gennemgang af bevægelsesvariable, observationsmomenter og skalering

  • Træning i at lede bevægelser og at observere/skalere bevægelseskvalitet efter BARS-MQE

  • Interrater-reliabilitetstest

  • Fordybelse i BBAT praksis

Målgruppe:

Fysioterapeuter der er medlem af Danske Fysioterapeuter og har gennemført kurserne BBAT 1 og BBAT 2 samt har fået godkendt rapporterne efter begge kurser.

 

Praktiske oplysninger

Tid: mandag d. 6. november – torsdag d. 9. november 2023. Start første dag kl. 10.30, slut sidste dag kl.15.45

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

Sted: Kerteminde Vandrehjem  

 

Pris: Kr. 10.600,- dækker undervisning, manual, overnatning i enkeltværelse og forplejning – samt godkendelse af og tilbagemelding på BBAT 2 seminar efterarbejde. 

 

Tilmelding

Senest 25.august 2023 via mail til Jonna Jensen jonna@bodyawareness.dk

med flg. oplysninger: 

  • BBAT 2 – sem. 2023

  • Navn + telefonnr.+ mailadresse

  • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

  • Angiv betalingsform:

               o   jeg betaler selv

               o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

 

Tilmelding er bindende 

Deltagerantal: 12

Underviser:

Jonna Jensen fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT, MEdu, specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Medlem af IATBBAT.

Arrangør:

Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT*) i samarbejde med

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

*) This course is a part of a formal education in BBAT recognized by The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy – IATBBAT

  

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: jonna@bodyawareness.dk