Basic Body Awareness Therapy 3 – seminar

 

Seminaret er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. På seminaret får du hjælp til at komme godt i gang med det individuelle projektarbejde, som indgår i den afsluttende del af uddannelsesforløbet, hvor du kan opnå klinisk kompetence i BBAT.

Undervisningen vil veksle mellem teori, dialog og praktisk fordybelse i BBAT.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 – efterarbejdet er godkendt.

 

Indhold:

 • Afklaring af krav til form og indhold i det afsluttende projektarbejde

 • Videnskabsteori

 • Vejledning i opgaveskrivning

 • Gruppearbejde vedr. den enkeltes projekt – fra problemstilling til problemformulering

 • Udarbejdelse af foreløbig projektplan for den enkelte deltager

 • Fordybelse i BBAT praksis

 • Ta’i Chi og meditation

 

Projektarbejdet efter BBAT 3 seminar strækker sig over en periode på ca. 4 måneder, og det skriftlige arbejde skal afleveres og godkendes af underviser og censor før deltagelse i den afsluttende eksamination på BBAT 4.

 

Tid: 11.-14. juni 2023 Start første dag kl. 12.00, slut sidste dag kl. 17.00

Kursusbevis udstedes ved fuld deltagelse i programmet

 

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

 

Pris: Kr 9100,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning

 

Tilmelding:

 

Senest 3.april 2023 via mail til Kirsten Nissen:  kir.nissen@gmail.com

med flg oplysninger:

 

 • BBAT 3 seminar 2023

 • Navn + telefonnr.+ mailadresse

 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.

 • Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

 

Tilmelding er bindende

 

Deltagerantal: 12

 

Underviser: Kirsten Nissen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT; certificeret lærer i BBAT; medl. af IATBBAT

 

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed