Basic Body Awareness Therapy 3 – seminar

Seminaret er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT.

På seminaret får du hjælp til at komme godt i gang med det individuelle projektarbejde, som indgår i den afsluttende del af uddannelsesforløbet, hvor du kan opnå klinisk kompetence i BBAT.

Undervisningen vil veksle mellem teori, dialog og praktisk fordybelse i BBAT.

Forudsætning for deltagelse er medlemskab af Danske Fysioterapeuter samt at BBAT 3 – efterarbejdet er godkendt. 

Indhold:

 • Afklaring af krav til form og indhold i det afsluttende projektarbejde
 • Videnskabsteori
 • Vejledning i opgaveskrivning
 • Gruppearbejde vedr. den enkeltes projekt – fra problemstilling til problemformulering
 • Udarbejdelse af foreløbig projektplan for den enkelte deltager
 • Fordybelse i BBAT-praksis
 • Ta’i Chi og meditation 

Projektarbejdet efter BBAT 3 seminar strækker sig over en periode på ca. 4 måneder, og det skriftlige arbejde skal afleveres og godkendes af underviser og censor før deltagelse i den afsluttende eksamination på BBAT 4. 

Praktiske oplysninger

Tid: d.19.maj – 22.maj, 2025 start første dag kl.10.15 og slut sidste dag kl.15.30

Sted: Kerteminde Vandrerhjem

Pris: Kr. 9600,- dækker undervisning, overnatning i enkeltværelse og forplejning 

Tilmelding:

Senest 17.marts, 2025 via mail til Tanja Johnsen: johnsentanja@mail.dk med flg oplysninger:

 • BBAT 3 seminar 2025
 • Navn + telefonnr.+ mailadresse
 • Arbejdsplads + evt. telefonnr.
 • Angiv betalingsform:
  • jeg betaler selv
  • min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

Tilmelding er bindende

Deltagerantal: 12

Underviser: Tanja Johnsen, fysioterapeut med klinisk kompetence i BBAT og certificeret lærer i BBAT

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body Awareness Therapy (medl. af IATBBAT*) i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

*) This course is a part of a formal education in BBAT recognized by The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy – IATBBAT

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på johnsentanja@mail.dk