1 minute, 22 seconds

00 BBAT 3 artikler indholdsfortegenelse 00 BBAT 3 dokumenter indholdsfortegnelse 01 Terapeutiske faktorer i gruppebehandling 01Litteraturliste 02 Feeling more in balance and grounded in one s own body and life Focus group interviews on experiences with Basic Body Awaren 02 Overordnede retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige Rapporter i forbindelse med BBAT uddannelse i Danmark, 2013 03 Behandling i angstgruppe – nytte og udbytte 03 De mest basale øvelser 04 Gruppeanalystisk psykoterapei 04 REferencestandarder 05 BARS-MH skema 05 The group self 06 BARS-MH sammenfatning 06 Hvordan kan kvinner med kroniske muskelsmerter endre sin kroppslige vaner 07 Physiotherapy as Empowerment 07 Udd. forløb BBAT 08 Behandling i angstgruppe – nytte og udbytte 08 Den terapeutiske dialog i BBAT 08 Et sted at være 09 Body Awarenes Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 1. 10 Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2. 10 The effects of a group based stress treatment program 11 Gruppeterapi i Psykoterapeutisk Center Stolpegård 50 år 12 Patients suffering from rheumatic disease 13 Den terapeutiske dialog i BBAT 14 Dropsy 2 BBAT 3 2019 program Brevoptagelse på BBAT 3 Deltagerliste BBAT 3 2019 Grupper_Bions gruppeBBAT3efterarbejde(5) BBAT3fristforefterarbejde00 BBAT 3 artikler indholdsfortegenelse 01 Terapeutiske faktorer i gruppebehandling 02 Bevegelsesgrupper – et terapeutisk tilbud 02 Feeling more in balance and grounded in one s own body and life Focus group interviews on experiences with Basic Body Awaren 03 Behandling i angstgruppe – nytte og udbytte 04 Gruppeanalystisk psykoterapei 05 The group self 06 Hvordan kan kvinner med kroniske muskelsmerter endre sin kroppslige vaner 07 Physiotherapy as Empowerment 08 Et sted at være 09 Body Awarenes Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 1. 10 Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2. 10 The effects of a group based stress treatment program 11 Gruppeterapi i Psykoterapeutisk Center Stolpegård 50 år 12 Patients suffering from rheumatic disease 13 Den terapeutiske dialog i BBAT Gruppemetode_kap. 6 Grupper_Bions gruppe Heap_kap 3

Was this article helpful?