1 minute, 22 seconds

deltagerliste BBAT 2 sem 202300 BBAT 3 dokumenter indholdsfortegnelse01 Terapeutiske faktorer i gruppebehandling01Litteraturliste02 Feeling more in balance and grounded in one s own body and life Focus group interviews on experiences with Basic Body Awaren02 Overordnede retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige Rapporter i forbindelse med BBAT uddannelse i Danmark, 201303 Behandling i angstgruppe – nytte og udbytte03 De mest basale øvelser04 Gruppeanalystisk psykoterapei04 REferencestandarder05 BARS-MH skema05 The group self06 BARS-MH sammenfatning06 Hvordan kan kvinner med kroniske muskelsmerter endre sin kroppslige vaner07 Physiotherapy as Empowerment07 Udd. forløb BBAT08 Behandling i angstgruppe – nytte og udbytte08 Den terapeutiske dialog i BBAT08 Et sted at være09 Body Awarenes Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 1.10 Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2.10 The effects of a group based stress treatment program11 Gruppeterapi i Psykoterapeutisk Center Stolpegård 50 år12 Patients suffering from rheumatic disease13 Den terapeutiske dialog i BBAT14 Dropsy 2BBAT 3 2019 programBrevoptagelse på BBAT 3Deltagerliste BBAT 3 2019Grupper_Bions gruppe00 BBAT 3 artikler indholdsfortegenelse00 BBAT 3 artikler indholdsfortegenelse01 Terapeutiske faktorer i gruppebehandling02 Bevegelsesgrupper – et terapeutisk tilbud02 Feeling more in balance and grounded in one s own body and life Focus group interviews on experiences with Basic Body Awaren03 Behandling i angstgruppe – nytte og udbytte04 Gruppeanalystisk psykoterapei05 The group self06 Hvordan kan kvinner med kroniske muskelsmerter endre sin kroppslige vaner07 Physiotherapy as Empowerment08 Et sted at være09 Body Awarenes Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 1.10 Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2.10 The effects of a group based stress treatment program11 Gruppeterapi i Psykoterapeutisk Center Stolpegård 50 år12 Patients suffering from rheumatic disease13 Den terapeutiske dialog i BBATGruppemetode_kap. 6Grupper_Bions gruppeHeap_kap 3BBAT3efterarbejde(5)BBAT3fristforefterarbejde

Was this article helpful?